Dünyaca Tanınmış Mucitler

Dünyaca Tanınmış Mucitler

Tarihte bir çok insan azim ve hırsla sürekli çalışmalar yapmış ve dünya üzerinde eserler bırakmıştır. Günümüzde hala insanoğluna yön gösteren Mimari eserler, Tıbbi Aletler, Formüller gibi bir çok bilim ve mimari alanda yapılmış eserleri sizler için derledik.

Ali Bin Abbas :

Ali Bin Abbas 932  yılında Ahvaz şehrinde doğmuştur. Ve ilk çalışmalarını bu şehirde yaptı. Zamanının en saygıdeğer üç tıp aliminden birisiydi.  Adududevle, zamanında alimleri koruyan onları destekleyen biriydi ve Şiraz’da ve 994 yılında Bağdat’ta Ali bin Abbas’ın çalıştığı iki hastane açmıştı. Onun Allah inancı ve O’na duyduğu saygı, ibadetinde ve yaşam tarzında, üslubunda çalışma hayatı süresince kendini göstermiştir.  İranlı Müslüman fizikçi ve tıp alimidir. Kitab El-Maliki adlı tıp ve psikoloji üzerine yazdığı eseriyle ve günümüzden yaklaşık 1000 sene evvel ilk kanser ameliyatını yapmıştır.

 

Dünyada İlk Katarakt Ameliyatı Ammâr bin ali el mevsıli

Ebu’l-Kâsım Ammâr : Göz ilmi yani oftalmoloji ilminin babası sayılan el-Mevsıli, Horasan, Filistin ve Harran’ı dolaşmış büyük bir göz cerrahıydı. Yaptığı ameliyatlardaki muvaffakiyeti onu efsane haline getirmişti. Sultan Hâkim (M. 996-1021) devrinde Mısır’a yerleşen el-Mevsıli, bura­da göz doktorluğu yaptı.

Dünyada bilinen ilk katarakt ameliyatını yapan isimdir. İslâmiyet gelmeden önceki Yunanca kaynaklarda bile bu ameliyatlarla karşılaştırılabilecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır ve hatta yakın zaman literatüründe bile bunların benzeri yoktur. Bundan da anlaşılıyor ki, el Mevsıli kendisinden öncekilerden kopya yoluyla değil bizzat kendi ilmî ve kudretiyle bu ameliyatları ger­çekleştirmiş. Dünya tıp tarihi literatürüne tek olarak Geçmiştir.

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet : 1432 – 1481 ) İstanbul’u feth etmek için  Havan topunu icat eden yivli topları döktürenbir Padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı “Şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km öteye atabiliyordu bu topları 100 öküz tarafından  700 asker eşliğinde  çekebiliyordu. Böylelikle Fatih hem İstanbul’un Fethi hemde tarihte havan topunu icad eden padişah ünvanını almıştır.

İbni Sina

İbni Sina : ( 980 – 1037 ) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutuldu  Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji  ilminin babası. İbn-i Sinâ’nın söz konusu eseri incelendiğinde, konuları sistematik bir biçimde incelediği görülülmektedir. Tarihte ilk defa, tıp ve cerrahiyi iki  ayırarak değerlendiren  İbn-i Sinâ, cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini açık bir şekilde vurgulamıştır. Hayati tehlikenin çok yüksek olmasından ötürü pek gözde olmayan cerrahi tedavi ile ilgili örnekler vermiş ve ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı tıbbi aletler önermiştir.

Mimar Sinan

Mimar Sinan :  29 Mayıs 1489,  Doğum –  17 Temmuz 1588 Ölüm

Osmanlının baş mimarı ve inşaat mühendisi; I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat Dönemlerinde baş mimar olarak görev yapmıştır. Mimar Sinan yaptığı eserlerle Dünya tarafından tanınan tanınmıştır. Dünya tarafından bilinen ustalık eseri Selimiye Camiidir.

Mimar Sinan 51 mescit, 55 medrese, 81 camii, 26 darül-kurra, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 17 türbe,  5 su yolu, 8 köprü, 36 saray, 8 mahzen, 20 kervansaray ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır.   Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir.

Behram Kursunoğlu ve Albert Einstein

Behram Kursunoğlu : Ankara Üniversitesi ve Birleşik Krallık’taki Edinburgh Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından fizik doktorasını yine Birleşik Krallık’taki Cambridge Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Albert Einstein ve Erwin Schrödinger ile birlikte simetrik olmayan yer çekimi kuramları üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Albert Einstein’ın genel görelilik kuramının elektromanyetizma ile birleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Genç yaşında dünya fizikçileri arasında saygın konum kazanmıştır.

Behram Kurşunoğlu 1950’li yıllarda atom enerjisi alanında çalışmalarını Türkiye’de sürdürmüş ve aynı zamanda Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kurucu üyesi olarak görev yapmıştır. Behram Kurşunoğlu aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı’na danışmanlık yapmıştir.  1965 yılında Miami Üniversitesi’ndeki Teorik Araştırmalar Merkezi’nin kurulmasında rol almıştır. Bu merkezin 1992’de kapanmasına kadar bu merkezde bulunmuştur. Daha sonra araştırma kuruluşu Global Foundation’ın direktörü olmuştur.

Bir dönem Birleşmiş Milletler Bilim Komisyonunda çalışmıştır. Kuantum fiziği konusunda yaptığı araştırmalarla özellikle “Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisini” ortaya atan kişi olarak bütün dünyaca tanınmıştır. 1964 yılından beri organize etmekte olduğu Coral Gables Konferans serisi ile de tanınmıştır.

Behram Kurşunoğlu 1972’de fizik alanında TÜBİTAK Bilim ödülü ile onurlandırılmıştır.

Behram Kurşunoğlu 2003 yılında Miami’de vefat etmiştir.