INFLUENZA NEDİR?

INFLUENZA NEDİR?

INFLUENZA NEDİR?

GRİP (INFLUENZA)

A, B ve C virüslerinin neden olduğu viral bir enfeksiyon hastalığıdır. İnsanda yaygın olarak görülen hastalığa yol açan influenza A virüsüdür.  Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmektedir; Vücut direncini düşüren kronik hastalıklara sahip olan kişilerde (kalp-akciğer hastalıkları, diabet, kronik böbrek yetmezliği, AIDS vb.) yaşlılarda ve çocuklarda bu tedavi daha uzun sürmektedir.

EPİDEMİYOLOJİ BİLİM DALI ARAŞTIRMASINA GÖRE

Grip etkeni olan influenza virüslerinin Orthomyxoviridae ailesine ait olduklarını; nükleoprotein ve matriks proteinlerindeki antijenik farklılıklara göre bu virüslerin A, B ve C olarak tanımlanan üç tipi bulunmaktadır. En sık pandemiye neden olan influenza A suşları, yüzeylerinde yer alan hemaglutinin (H) ve nöraminidaz (N) glikoproteinlerinin antijenik yapılarına bakılarak alt tiplere ayrılmaktadır; buna göre günümüzde 16 H(H1-H16) ve 9 N (N1-N9) tipindeki influenza A suşlarının varlığı tanımlanmıştır. Bugün için insanlarda özellikle H1, H2, H3 (ender olarak H5 ve H9) ile N1 ve N2 tiplerinin kombinasyonları görülmektedir.

BELİRTİ VE BULGULAR

Grip, 2-3 günlük bir kuluçka döneminin ardından aniden başlar.  Baş ağrısı, yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık sıklıkla rastlanan semptomlardır. Ateş, genellikle üç gün sürmektedir. Ateş düştükten sonra tekrar bir yükselme görülebilir.  Burun akıntısı, boğazda yanma, kuru öksürük, aşırı yorgunluk diğer semptomlardır.

Soğuk algınlığı yanlış olarak grip ile kıyaslanmaktadır. İki hastalıkta viral bir infeksiyon olmakla birlikte, farklı hastalıklardır ve farklı virüslerin bulaşması sonucu oluşmaktadır.

INFLUENZA NEDİR? 

TANI SÜRECİ

Tanı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, balgam gibi örneklerde virüsün saptanması veya kanda hastalığa karşı gelişen antikorların saptanması ile konabilir. Bu yöntemler zaman alıcıdır. Ancak aşı üretimi, salgına neden olan sonuçların saptanması açısından araştırma amacıyla yapılması gereken testlerdir.
TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık açısından Yatak istirahati, bol sıvı alımı, ağrı kesici ve ateş düşürücüler, antiviral ilaçlar, gibi semptomatik tedavi önerilir. Komplikasyonlar yakından takip edilmeli ve uygun şekilde tedavi sürecine girilmelidir. Bol sıvı tüketilmeli, bol mevsim meyveleri tüketilmeli. Bitki çaylarının bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinden dolayı  faydalı olduğu düşünülmektedir. DÜZENLİ VE DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI DA ENFEKSİYONA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTMAKTADIR.

Amantadin ve rimantadin influenza A’nın tedavisi ve proflaksisinde uzun yıllardır kullanılan antiviral ilaçlardır. Zanamivir ve oseltamivir son yıllarda kullanıma sunulmuş influenza A ve B’ye karşı etkili ilaçlardır. 36-48 saat içinde başlandığında semptom süresini kısalttıkları ve komplikasyonları azalttıkları saptanmıştır.

Kaynak : Dr. Aydın Sinan Apaydın

  1. http://www.cdc.gov/flu/swineflu/h3n2v-basics.htm
  2. http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
  3. http://www.who.int/wer/2013/wer8811.pdf
  4. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Erdem Yeşilada