İstanbul’a 400 Bekçi Daha Alınacak

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul’da yeni bekçi alımı yapacak. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanı yayımlayan Polis Akademisi Başkanlığı, toplamda 400 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından İstanbul ili için en az lise ve dengi okul mezunu 400 bekçi alımı yapılacak. EGM bekçi alımı başvuruları 19 Eylül itibari ile başladı. Son başvuru tarihi ise 02 Ekim 2020.

Ön Başvurular Online Yapılacak

Bekçi alımı için adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

2 Ekim tarihine kadar www.pa.edu.tr adresinden yapılacak ön başvurular için başvuru ücretinin 250 lira olacağı açıklandı.

Başvuru ücretleri, 9.09.2020 saat 09:00’dan 02.10.2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

Şehit ve Gazi Çocuklarından Ücret Alınmayacak

Şehit veya vazife malulü olanların, eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. Kimlik numarası, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekiyor.

Alınacak Bekçiler İçin Aranan Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Ne Kadar Maaş Alacaklar?

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM’den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL.