Okullarda Korona Riski Ne Olacak?

Kademeli yüz yüze eğitim geçtiğimiz hafta anaokulu seviyesinde başlamıştı. Çoğu veli çocuğunu okula göndermekte tereddüt ederken Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda üst üste açıklamalar yaparak, okullarda her türlü tedbirin alındığını söyledi. Peki, okullarda korona virüs çıkarsa ne yapılacak? Öğrenci de korona virüs tespit edilirse ne olacak? Ya da öğretmende virüs bulunursa ne gibi bir işlem uygulanacak? Bu konudaki soruların cevapları için Bakanlık yapılması gerekenleri içeren bir rehber hazırladı.

Normalleşmeye uyum sağlamaya çalıştığımız şu günlerde Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitimin de başlamasıyla okullarda korona virüs çıkması halinde yapılması gerekenler için bir rehber hazırladı. Buna göre sınıfta tek çocukta virüs tespit edilirse eğitime devam edilecek. Birden fazla çocukta virüs tespiti olursa sınıf karantinaya alınacak. Kademeli eğitimin başlamasıyla akıllara gelen soru okullarda virüs çıkarsa ne yapılacağı. Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili bir rehber hazırladı.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne Yeni Ek

Normal hayata geri dönmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Anaokulu ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Bugünden itibaren bazı liselerde de yüz yüze eğitim başladı. Peki, okulda alınan tedbirlere rağmen vaka tespit edilirse ne olacak? Konuyla ilgili Bakanlığın hazırlamış olduğu çalışma rehberinde atılması gereken adımlar şu şekilde. Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar” bölümünü eklendi.
-Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilecek.
-Okullarda Kovid-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskelerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edecek.
-Görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle iletecek. İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanacak.

Sınıflara Göre Ayrı Uygulama Yapılacak 

-Bir öğrencide Kovid-19 çıkmışsa, kurallara uygun şekilde maske kullanıldığı durumlarda öğrenci ve öğretmenler temaslı kabul edilecek ve okula devam edecekler. Bu sınıftaki öğrenci ve öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla semptomları takip edilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Ayrıca, bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatleri diğer sınıflardan farklılaştırılacak.
-Aynı sınıfta öğrenciler ya da öğretmende olmak üzere ikinci pozitif vakanın görülmesi durumunda, sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.
-Okuldaki diğer öğretmenler ise temaslı kabul edilerek maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Öğretmenlerin 14 gün boyunca semptomları okul tarafından izlenecek. İlk vakanın görüldüğü sınıfta öğretmenlerin kuralına uygun maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek.
-Öğretmenler ise temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecekler. Öğretmenlerin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda ise sınıfta yer alan tüm öğrenciler ile vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilecek.
-Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Öğretmenler 14 Gün Takip Edilecek

-Kovid-19’un ilk olarak bir öğretmende görülmesi durumunda, sadece öğretmenle ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ile tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilecek.
-Diğer durumlarda öğrenci ve öğretmenler temaslı kabul edilecek ve 14 gün boyunca okul tarafından semptom takibi yapılarak okula devam edecekler.
-Servislerde, öğrencilerden birinde Kovid-19 saptanması durumunda da yine maskeye bakılacak. Eğer servis şoförü/rehber personel, kurallarına şekilde maske kullanmış, öğrenciler maske takmamış ya da düzensiz takmışlarsa, öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek.
-14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek. Semptomlar açısından kendilerini takip edecekler. Serviste öğrenci ve personel kuralına uygun maske takmışsa bu durumda öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecekler.

İlkokul Öncesi Çocuklar Eve Gönderilecek

-Okul öncesi, 1. 2. ve 3. sınıflarda kalem, silgi, açacak vb. malzeme alışverişinin sık olması nedeniyle tek bir pozitif vakanın çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilecek ve bu sınıftaki tüm öğrenciler eve gönderilecek.
-Bu öğrenciler evde 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda, bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilecek ve eve gönderilerek 14 gün boyunca takipleri yapılacak.