Şirketlerin alacağına geniş kapsamlı koruma

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ‘Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda 1 Nisan’dan itibaren devreye giren yeni düzenlemeleri değerlendirerek KOBİ’lere fırsatlardan faydalanma çağrısında bulundu. Yaşanan Covid-19 salgınının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm reel sektörü olumsuz etkileme riski bulunduğunu hatırlayan Benli, düzenlemelerin oluşabilecek muhtemel olumsuzluklarına merhem olacağını söyledi. Bilindiği gibi 1 Ocak 2019 itibarıyla hayata geçirilen KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde 1 Nisan 2020 itibarıyla yeni bir aşamaya geçildi. 25 Mart tarihli Resmi Gazete’de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 30 Mart tarihli Resmi Gazete’de Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Mart ayında yayımlanan söz konusu iki düzenleme ile sistem daha geniş kitlelere hitap ederek, dünyadaki uygulamalarla uyumlu bir yapıya kavuştu.

RİSKLERE GÜVENCE

İşletmelere ticari alacakların ödenmemesi riskine karşı teminat veren, ticari faaliyetlerin getirdiği risklerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan alacak sigortalarının önemine değinen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ını alacaklarının oluşturduğunu düşündüğümüzde alacak yönetimi her geçen gün daha önemli hale geliyor. Özellikle bugün yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanması olası ödeme güçlükleri düşünüldüğünde, şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz Alacak Sigortası’nın önemi daha da artıyor. Bu zor süreçte Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda yapılan değişikliklerin KOBİ’lerin süreci en az hasarla atlatmaları için hızla adım atılmış olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

REASÜRANS ŞİRKETLERİ EK KATKI SAĞLAYACAK

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine yönelik son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak.

KAPASİTE ARTIRILDI

Reasürans desteği oranlarının da yeniden belirlendiğini belirten Benli “Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak. Bu düzenlemeler sistemin teminat kapasitesini artırması nedeniyle büyük önem taşıyor” diye konuştu. Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen KOBİ’ler detaylı bilgiye alacaksigortasi.com.tr’den ulaşabiliyor.

BÜYÜKLER DE SİSTEME DAHİL OLDU

1 Nisan itibarıyla mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistem, yıllık net satış hasılatının 125 milyon TL’ye artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, “Teminat limiti de 750 bin lira olarak belirlenirken; vade seçenekleri de 240 güne kadar çıkarıldı” dedi.

BORCUN ÖDENMEME RİSKİ TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası; KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan, KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılayan bir sigorta sistemi. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınıyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

25 Mart 2020’de yayımlanan tebliğe göre, tüm KOBİ’ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortası olanağı tanındı. Bu çerçevede söz konusu işletmelerin, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının 125 milyon liradan az olması gerekecek.

YARARLARI NELER?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur. Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar. Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler. Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.