AB, Macaristan’ı cezalandırıyor: Her gün için 1 milyon euro ödeyecek

Cenk Tosun: Hocamın kararlarına saygı duyuyorum ama oynamaya hazırım
1 Temmuz 2024
Türkiye, Avrupa’da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
1 Temmuz 2024

Avrupa Adalet Divanının yayımladığı karar metninde, Macaristan’ın ayrıca Mahkeme’nin hükmettiği AB hukukunun yükümlülüklerini yerine getirmediği her gün için 1 milyon euro ceza ödemesi gerektiği belirtildi.

Bu karara tepki veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir AB mahkemesinin, yasadışı göçmen kabulü konusunda AB kurallarına uymadığı gerekçesiyle ülkesine para cezası verme kararını çirkin ve kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Birliğin Ukrayna’ya yardım ve göç konusundaki tutumunu eleştirmekten çekinmeyen Macaristan’ın AB’nin iltica politikasını kasıtlı olarak göz ardı ettiği vurgulanan kararda, bu durumun AB hukukunda “benzeri görülmemiş son derece ciddi bir ihlal teşkil ettiği” kaydedildi.

Kararda, Macaristan’ın 2020 tarihli kararın yükümlülüklerine uymayarak AB hukukunu ihlal eden iltica politikalarını sürdürdüğü için 200 milyon euro ceza ödemesine hükmedildiği ifade edildi.

Macaristan’ın samimi işbirliği ilkesini göz ardı ettiğine dikkati çekilen kararda, AB’de yasa dışı olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının uluslararası korunmalarına ve sınır dışı edilmelerine yönelik yasal sürecin uygulanmasından da “kasıtlı olarak kaçınıldığı” belirtildi.

Kararda bu durumun AB hukukunun bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturduğuna işaret edilerek, Macaristan’ın Birlik hukukunun getirdiği yükümlülüklere uymamasının “üye ülkeler arasında dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesine ciddi şekilde zarar verdiği” kaydedildi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine AB sınırlarını koruduğu için verilen cezaya tepki göstererek, bunun ‘çirkin ve kabul edilemez’ olduğunu savundu.

Orban, “Öyle görünüyor ki Brüksel bürokratları için yasa dışı göçmenler kendi Avrupa vatandaşlarından daha önemli” ifadesini kullandı.

Macaristan’ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, AB’nin 2015-2016 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun düzensiz göçün ardından, Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekilmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Değiştirilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

AB Komisyonu, Macaristan’ın iltica yasalarına uymadığı gerekçesiyle 2018’de mahkemede dava açmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, Aralık 2020’de, Macaristan’ın uluslararası koruma sağlama ve yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarını geri gönderme usullerine ilişkin AB hukuku kurallarına uymadığına karar vererek, ülkeden gerekli tedbirleri alması istenmişti.

Kararda gerekçeler olarak AB vatandaşı olmayan kişilere sunması gereken iltica başvuru hakkına erişimin kısıtlanması, iltica başvurusu sahiplerinin transit bölgelerde hukuka aykırı şekilde alıkonulması, başvurularının reddine karşı yapılan itirazlara nihai karar verilinceye kadar Macaristan topraklarında kalma haklarının gözetilmemesi ve yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi gösterilmişti.