Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı

Okul gezisinden kaçıp Almanya’ya iltica etti
18 Haziran 2023
Putin halka hitap etti: ‘Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak’
24 Haziran 2023

Rusya lideri Vladimir Putin, ciddi suçlar işleyenler dışında hüküm giymiş kişilere sözleşmeli olarak askerlik hizmetini yerine getirme imkanı tanıyan yasayı imzaladı.

Yasada ayrıca bir takım sağlık sorunları olan ve olağan koşullarda askere alınmayan vatandaşların da seferberlik ve savaş halinde ordu ile sözleşme imzalayabilecekleri öngörülüyor.

Bu vatandaşların askerlikten terhis edilmesinin sebebinin, seferberlik süresinin sona ermesi, sıkıyönetimin kaldırılması ve/veya savaş süresinin sona ermesi olabileceği ifade ediliyor.

Söz konu yasa geçen hafta sırasıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.