Putin, yeni dünya düzeni için 6 temel prensibi açıkladı

Microsoft Paint, yeni arka planı kaldırma özelliğiyle kendini biraz daha aşıyor
10 Eylül 2023
Putin: Rusya ve Çin ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesinde işbirliği yapacak
5 Ekim 2023

Rusya’nın Soçi kentinde 20. düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün bu yılki toplantısının başlığı, ‘Adil Çok Kutupluluk: Herkes İçin Güvenlik ve Kalkınmanın Sağlanması’ oldu.

Toplam 42 Afrika, Avrasya, Kuzey ve Güney Amerika ülkesinden siyaset, ekonomi, kültür ve farklı alanlardan 140 uzman yer aldığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın dünyadaki ağırlığı artması gerektiğine işaret etti.

Konuşmasında 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerin 6 temel prensip üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Rus lider Putin bu prensipleri şu şekilde sıraladı:

-Birincisi açık bir dünyadır. “Kimsenin hiçbir zaman yapay engeller koymaya çalışmayacağı, açık, birbirine bağlı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu dünya insanların iletişim, yaratıcılık özgürlüğü ve refahı yolunda engelsiz bir ortam olmalıdır.

-İkincisi, evrensel kalkınmanın temeli olması gereken medeniyetlerin çeşitliliğidir. Herhangi bir ülke veya insana nasıl yaşaması, nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmak yasaklanmalıdır.

-Üçüncüsü ortak kararlardır. Hiç kimsenin başkaları adına veya başkalarının yerine dünyayı yönetme hakkı yoktur. Geleceğin dünyası kolektif kararların dünyasıdır. Tek bir kişi herkes için karar veremediği gibi herkes de her şeye karar veremez. Herhangi bir meseleden doğrudan etkilenenler neyin, nasıl yapılacağı konusunda hemfikir olmalıdır.

-Dördüncüsü ise evrensel güvenlik ve kalıcı barıştır. Bu alanda uyum sağlamalı ve sadece gururu, kibiri bir kenara bırakıp başkalarına ikinci sınıf ortak gibi bakmaktan vazgeçmelisiniz.

-Beşincisi de herkes için adalettir. Geçmişte herkesin sömürüldüğü dönemin aksine herkesin modern kalkınmanın yararlarına erişimi sağlanmalı ve bunu herhangi bir ülke veya grup için sınırlamaya çalışılması saldırganlık olarak kabul edilmelidir.

-Altıncı ve son prensip ise eşitliktir. Artık hiç kimse boyun eğmeye, çıkarlarını kimseye, özellikle de daha zengin veya daha güçlü olana bağımlı kılmaya hazır değildir. Bu, insanlığın tüm tarihsel deneyiminin özetidir.”